Scroll To Top

השיר תוגה רוסית מתוך הספר "סופנו אל היקיצות" הוצאת צבעונים 2010


 

 

השיר "בראש הציפורים" מתוך הספר "סופנו אל היקיצות" 2010


 

 

השיר "בשמיים שיוויוניים" מתוך הספר "סופנו אל היקיצות" 2010


 


 


 

 

 

השיר "כבר איננו דומים" מתוך הספר "סופנו אל היקיצות" 2010


 

 

 

שיריה של מיכל עלמה בקולה של יהודית בן יעקוב בקול המוסיקה