Scroll To Top

אשה יפה בכירכרה/ רומנסה/ מיכל עלמה מרקוס

*הרומנסה הזו נכתבה במקור למנגינה של גריגורי מפיקוציס "כרכרה רתומה לשני סוסים", השיר פורסם בספר "בין שמשות אחרות" 2006. מילותיה של הרומנסה קיבלו 2 גירסאות שונות של שני מלחינים שונים, אחד הלחנים נכתב לרומנסה זו על ידי המלחינה יעל גרמן הלחן השני נכתב על ידי אברהם ידידיה. הרומנסה תורגמה ללדינו על ידי מתילדה סראנו ואלגרה אמאדו.

הספר "בין שמשות אחרות" שיצא לאור ביוני 2006, חודש לפני מלחמת לבנון השניה, מהווה המשך לספר "חצר הסירפדים". את שירי הספר החדש כתבתי ממקום של חיפוש אחר אותה אהבה. אחר משמעות אותה אהבה, כשהמושג בין השמשות, מסמל את שעת בין ערביים, זמן המחבר בין אור לחושך, זמן דמדומים. על פי הקבלה זהו גם זמן של רחמים ורצון טוב . אך זהו גם זמן אפוף מסתורין שההתייחסות ההלכתית אליו נושאת סייגים ואיסורים. 

*     *    *

 

אישה יפה חולמת לה בכרכרה

על אביר וסוס לבן שעוד יופיע

בין ערביים השתכר כלוט מיין חמה

צחוק ורוד אל הכתום של הרקיע.

 

קולות הדהרות מטופפים לה,

שמשות רכות חולפות - עוברות בתוך ליבה

שקיעות ורודות - סגולות, תמיד נותרו לה

שורקת רוח של ערבית את תפילתה.

 

אישה יפה חושבת לה בכרכרה

על אביר וסוס לבן שעוד יופיע.

שמי ראשה מעוטרים כזר - ההינומה,

יעמוד בפתח ואותה יושיע.

 

קולות הדהרות מטופפים לה

שמשות רכות חולפות עוברות בתוך ליבה.

האם האהבה, האם תאיר לה,

האם תשקע במצולות החשיכה.

 

אישה יפה חושקת לה בכרכרה

באביר על סוס לבן שעוד יופיע.

חמה שוקעת היא לרגע שיא של אהבה,

והלב עונה, הלב דומה לה.

 

מכל האהבות שנעלמו בה

שמשות רכות חולפות עכשיו בתוך ליבה.

הזמן עצר בשמש ומאיר לה

אביר על סוס לבן רוכב שם לצידה.

 

קולות הדהרות מטופפים לה,

שמשות רכות חולפות עוברות בתוך ליבה.

שקיעות ורודות סגולות תמיד נותרו לה,

שורקת רוח של ערבית את תפילתה.